http://www.wijwillenzon-groeneallianties.nl/ Groene Allianties
 
Stichting Wijwillenzon - info@wijwillenzon.nl

Worden de panelen van Wij Willen Zon duurzaam geproduceerd?

 
In het verleden was in het nieuws te lezen dat Chinezen demonstreren tegen vieze zonnepanelen fabriek(en). Om dat soort toestanden te voorkomen, heeft Wij Willen Zon welbewust gekozen voor een leverancier in de top van de markt, een zgn. Tier 1 speler, met beursnoteringen in het westen (USA etc) en een gedegen kwaliteitssysteem. De fabrieken onderhouden standaarden voor wat betreft milieu (ISO 14001) en kwaliteitscontrole in het productieproces (ISO 9001). Dit soort ISO-standaarden wordt door externe partijen jaarlijks op correcte implementatie gecontroleerd.
Het productieproces is op westerse leest geschoeid en kent geen milieuschandalen. Onze partners blijven dat scherp monitoren.

Onze partners in China (geleid door Nederlanders) komen bijna wekelijks bij deze fabrieken, voeren kwaliteitscontroles uit en hebben net als wij zelf nog nooit kinderarbeid of slechte arbeidsomstandigheden geconstateerd, noch dumping van afvalstoffen of andere kwalijke praktijken.

Arbeidsomstandigheden
De laatste jaren is in China een duidelijke trend waarneembaar van sterke verbetering over de gehele linie (arbeidsomstandigheden, milieu, veiligheid). Dat gebeurt niet slechts onder druk van buitenlandse consumenten organisaties. Ook omdat de levensstandaard van Chinese mensen steeds verbetert en
Chinesen mondiger worden, worden misstanden steeds eerder aangepakt.

- Het salarisniveau in de PV sector ligt 30% boven het gemiddelde in China.

- De productieomgeving in de PV industrie vereist organisatie en voor de meeste stappen in het proces is een zeer schone omgeving nodig.

- Beursgenoteerde (publieke) bedrijven moeten zich continu verantwoorden voor hun methodes en zouden kwetsbaar zijn als zij misstanden zouden toestaan.

- Het management is van internationaal niveau, met mensen aan de top die jarenlang in Europa of VS gewerkt hebben bij multinationals.

 
 
Terug naar veel gestelde vragen
 
© 2019 Stichting Wijwillenzon