http://www.wijwillenzon-groeneallianties.nl/ Groene Allianties
 
Stichting Wijwillenzon - info@wijwillenzon.nl

Teruglevering en saldering, uitleg regelgeving.

 

Als uw zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan u op dat moment verbruikt, wordt deze elektriciteit ingevoed op het elektriciteitsnet. Dit kan uiteraard alleen als u aangesloten bent op dit elektriciteitsnet. Energieleveranciers zijn verplicht het aanbod van duurzame elektriciteit van kleinverbruikers te accepteren.

 

Energieleveranciers zijn eveneens verplicht duurzaam opgewekte elektriciteit bij kleinverbruikers te salderen. Dit betekent dat de hoeveelheid aan het net geleverde elektriciteit tot deze grens in mindering gebracht wordt op het verbruik. Als u minder opwekt dan u verbruikt, betaalt u alleen voor het nettoverbruik: de gebruikte energie min de teruggeleverde stroom.

 

Als u bijvoorbeeld in een jaar 3.500 kWh afneemt van uw energieleverancier en 1.000 kWh invoedt op het net, dan brengt de energieleverancier (3.500-1.000=) 2.500 kWh bij u in rekening.

Op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag hoeft een kleinverbruiker alleen energiebelasting te betalen over de netto hoeveelheid energie die wordt afgenomen. De energiebelasting dient gesaldeerd te worden zolang er meer elektriciteit wordt afgenomen dan er wordt teruggeleverd.

 
 
Terug naar veel gestelde vragen
 
© 2019 Stichting Wijwillenzon